Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Ảnh Hoạt động
Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên các tuyến giao thông, giai đoạn 2006 – 2016
Ngày đăng: 30/03/2018
Ngày 29/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục CSGT đã chủ trì tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên các tuyến giao thông, giai đoạn 2006 – 2016. Trong 10 năm qua, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các tuyến giao thông đã có những bước chuyển biến rõ rệt, củng cố, phát triển đa dạng, sâu rộng các loại mô hình. Đã có 16 đơn vị, tổ chức, cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Công an và 70 đơn vị, tổ chức, cá nhân được nhận giấy khen của Cục CSGT trong đợt này.