Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Ảnh Hoạt động
Ngày đầu bảo vệ an toàn Kỳ họp GEF6
Ngày đăng: 26/06/2018
Ngày 23/6, Kỳ họp GEF6 đã chính thức bắt đầu với hơn 20 phiên họp song song cấp kỹ thuật của GEF. Nội dung chính tập trung vào các cách tiếp cận tích hợp trong giải quyết các vấn đề môi trường và phát triển bền vững; an ninh môi trường; kinh tế tuần hoàn và lương thực bền vững; kinh tế tuần hoàn và rác thải nhựa… trong các khu vực thành viên GEF. Góp phần không nhỏ vào thành công trong ngày đầu của kỳhọp có hình ảnh của lực lượng CSGT trong công tác đảm bảo TTATGT và đưa đón, dẫn các đoàn đại biểu.
Các thư viện ảnh khác