Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Nghiên cứu - Trao đổi
Mẫu bảng thống kê kết quả công tác tuyên truyền 2020
Ngày đăng: 19/02/2020

Bảng thống kê kết quả công tác tuyên truyền năm 2020 kèm theo Kế hoạch số 527/KH-C08-P4 ngày 17/02/2020 về Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT năm 2020.

Tải tại đây