Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Câu hỏi công dân
Ngày đăng: 04/08/2019

Bạn Lê Hà Thu, tại Thái Bình hỏi: “Xin Cục CSGT cho biết khi xảy ra một vụ tan nạn giao thông, chủ xe/lái xe cần chú ý những điều gì để được bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự ?”

Với câu hỏi của chị Lê Hà Thu, Cục CSGT xin được trả lời như sau:

- Chủ xe và/hoặc lái xe phải có trách nhiệm tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường tai nạn, bảo vệ tài sản đồng thời báo ngay cho Cảnh sát giao thông hoặc cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương và DNBH đã tham gia nơi gần nhất để phối hợp giải quyết tai nạn. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn, Chủ xe cơ giới phải gửi cho DNBH thông báo tai nạn bằng vănbản (theo mẫu do DNBH cung cấp).

- Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của DNBH, trừ trường  hợp làm như vậy là cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý: Bảo hiểm bồi thường tai nạn giao thông sẽ không có hiệu lực với những thiệt hại do hành động cố ý gây tai nạn của lái xe. Ngoài ra, trường hợp chủ xe gây tai nạn nhưng cố tình bỏ chạy hay lái xe không có giấy phép cũng là trường hợp loại trừ không được bồi thường thiệt hại. Kèm theo đó, những thiệt hại về tài sản trong vụ tai nạn sẽ không được bồi thường.

BBT