Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Trả lời câu hỏi công dân
Ngày đăng: 03/12/2019
Bạn Trần Thanh Bình, thành phố Hà Nội hỏi: “Xin Cục CSGT cho biết những loại bảo hiểm ô tô của nước ta hiện nay? cách đây vài tháng tôi có va chạm giao thông. Lỗi của tôi là không chú ý quan sát gây tai nạn, tôi có tham gia Bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất. Tôi đã giải quyết với bên thứ 3 bồi thường và viện phí đầy đủ, sau đó tôi liên hệ với bên bảo hiểm trách nhiệm dân sự để doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm chi trả cho tôi .

Tôi đã giao hồ sơ do bên công an cung cấp đầy đủ nhưng họ yêu cầu tôi phải nộp thêm bệnh án của bệnh viện nữa . Cho tôi hỏi bên bảo hiểm đúng hay sai, kể từ ngày nộp hồ sơ cho công an thì mất bao lâu để tôi được giải quyết tiền bảo hiểm ?”

Bảo hiểm vật chất thân xe: Điển hình cho các loại bảo hiểm xe cơ giới chính là bảo hiểm vật chất thân xe. Khách hàng khi tham gia bảo hiểm này sẽ được công ty bồi thường số tiền tương ứng với những tổn thất vật chất bao gồm thân vỏ, máy móc của xe cơ giới.Nguyên nhân sự cố phải nằm trong phạm vi gói bảo hiểm xe cơ giới đã thỏa thuận như do tai nạn, hỏa hoạn, cháy nổ, tai họa thiên nhiên, mất cắp toàn bộ xe, do vật thể bên ngoài tác động. Dĩ nhiên, tùy thuộc vào mức phí và từng gói bảo hiểm mà mức bồi thường bảo hiểm xe ô tô khi bị tai nạn sẽ được định giá bao nhiêu tiền.

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với người thứ ba: Một trong những sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới mang tính chất bắt buộc ở mọi quốc gia, mọi lãnh thổ đó chính là bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe với người thứ ba. Điều này cũng đồng nghĩa với việc công ty bảo hiểm sẽ bồi thường thiệt hại về thân thể cũng như tính mạng cho bên thứ 3 do xe cộ gây ra.Tuy nhiên, loại hình này sẽ không chịu bất cứ mức phí chi trả nào cho thiệt hại xe nên nếu đăng ký nó.

Bảo hiểm tai nạn lái xe và người trên xe: Theo quy tắc bảo hiểm xe cơ giới đã quy định rõ, đối với loại bảo hiểm tai nạn lái xe và người trên xe thì công ty bảo hiểm sẽ chi trả bồi thường cho lái xe, phụ xe, những hành khách trên xe theo hợp đồng đi xe bị thiệt hại về thân thể do tai nạn, va chạm giao thông hay khi đang trên xe, lên xuống xe khi xe tham gia giao thông. Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe:Luật Kinh doanh Bảo hiểm, Thông tư của Bộ Tài chính, bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa của chủ hàng sẽ nằm trong phạm vi trách nhiệm Dân sự. Khi tham gia gói bảo hiểm xe cơ giới này, công ty sẽ chia sẻ gánh lo tổn thất cho chủ xe đối với hàng hóa theo quy định, ngoại trừ những trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

Theo quy định tại văn bản hợp nhất số 25/VBHN-BTC ngày 27/6/2014 hợp nhất các Nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm BBTNDS của chủ xe cơ giới, quy định như sau:

Điều 14. Nguyên tắc bồi thường

1. Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồithường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường chongười bị thiệt hại.

Trường hợp chủ xe cơ giới chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, doanh nghiệp bảo hiểm bồithường trực tiếp cho người bị thiệt hại.

2. Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng ngay những chi phí cần thiết vàhợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn.

3. Mức bồi thường bảo hiểm:

a) Mức bồi thường bảo hiểm về người: được xác định dựa trên Bảng quy định trả tiền bồi thườngthiệt hại về người theo quy định của Bộ Tài chính;

b) Mức bồi thường thiệt hại về tài sản: được xác định theo thiệt hại thực tế và theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường phần vượt quá mức trách nhiệmbảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Trường hợp chủ xe cơ giới đồng thời tham gia nhiều hợp đồng, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệmdân sự cho cùng một xe cơ giới thì số tiền bồi thường chỉ được tính theo hợp đồng bảo hiểm đầutiên.

Điều 15. Hồ sơ bồi thường

1. Hồ sơ bồi thường do doanh nghiệp bảo hiểm lập bao gồm các tài liệu sau:

a) Tài liệu liên quan đến xe, lái xe;

b) Các giấy tờ chứng minh thiệt hại về người và tài sản;

c) Tài liệu liên quan của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm, chủ xe cơ giới có trách nhiệm thu thập, cung cấp các tài liệu liênquan trong hồ sơ bồi thường.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể hồ sơ bồi thường.

Điều 16. Thời hạn yêu cầu, thanh toán và khiếu nại bồi thường

1. Thời hạn yêu cầu bồi thường của chủ xe cơ giới là 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trườnghợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

2. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), chủ xe cơgiới phải gửi thông báo bằng văn bản cho doanh

nghiệp bảo hiểm kèm theo các tài liệu quyđịnh trong hồ sơ yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới.

3. Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là mười lăm ngày kể từ khinhận được hồ sơ bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới và không quá 30 ngày trongtrường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

4. Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho chủ xe cơ giới biết lý do từ chối bồi thường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêucầu bồi thường bảo hiểm.

5. Thời hiệu khởi kiện về việc bồi thường bảo hiểm là 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán bồi thường hoặc từ chối bồi thường. Quá thời hạn trên quyền khởi kiện khôngcòn giá trị.

Vậy , việc công ty bảo hiểm yêu cầu bạn cung cấp hồ sơ bệnh án để chứng minh được mức độ thiệt hại và chi phí cho việc cứu chữa là không trái với quy định của pháp luật .

Thời hạn giải quyết hồ sơ của bạn và chi trả cho bạn theo quy định nêu trên là 15 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ .