Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Hoạt động lãnh đạo
Đảng bộ Cục CSGT bế mạc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
Ngày đăng: 03/12/2020
Sau ba ngày học tập, các giảng viên đã truyền đạt tám chuyên đề thiết thực, đảm bảo đúng nội dung, chương trình và mục đích yêu cầu đề ra với tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, thực hiện tốt các quy định của ngành, nội dung của lớp học.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi bế mạc, đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cục biểu dương sự cố gắng của 55 đồng chí làm công tác kiểm tra giám sát các đơn vị thuộc Cục tham gia lớp tập huấn, cùng với sự cố gắng của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục, các phòng chức năng, lớp tập huấn đã thành công tốt đẹp.

Để công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong thời gian tới được tốt hơn, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cục yêu cầu các học viên sau khi về đơn vị tiếp tục nghiên cứu để có nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Đồng thời, tích cực tham mưu giúp cấp ủy, Ủy ban kiểm tra đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương và của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục...

Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cục phát biểu chỉ đạo tại buổi bế mạc.

Bên cạnh đó, quán triệt thực hiện đúng phương châm “Kiểm tra phải trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng”; công tác giám sát phải được tổ chức thường xuyên với các tổ chức đảng và đảng viên; làm tốt công tác phòng ngừa; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ đảng; quản lý chặt chẽ các mặt công tác, hoạt động, sinh hoạt của đảng viên, cán bộ chiến sĩ nhất là đối với các công tác dễ phát sinh tiêu cực...

Minh Hải

Các tin khác liên quan