Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Dự thảo quy định về giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử
Ngày đăng: 23/11/2020
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 103/2008/NĐ-CP, trong đó có đề xuất tăng cường ứng dụng thương mại điện tử trong việc bán bảo hiểm, cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử.

Bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới là một trong 04 loại giấy tờ người điều khiển phương tiện cần mang theo khi tham gia giao thông bên cạnh giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe ô tô). Tuy nhiên nhiều năm qua tỷ lệ tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự chưa cao, đặc biệt đối với xe mô tô, cũng bởi thực tế bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới còn tồn tại một số bất cập, thủ tục giấy tờ còn mang nặng tính hành chính.

Quy định mẫu giấy chứng nhận hiện hành

Điều 5, thông tư 22/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 quy định Quy tắc, Điều Khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định doanh nghiệp bảo hiểm được phép tự in Giấy chứng nhận bảo hiểm theo đúng mẫu do Bộ Tài chính quy định. Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới phải in riêng, tách biệt với phần Giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện (nếu có). Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm ghép Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới thì thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 3, Phụ lục 4 thông tư 22/2016/TT-BTC;

Giấy chứng nhận bảo hiểm phải được in số theo dãy số tự nhiên, thứ tự từ nhỏ đến lớn;

Giấy chứng nhận bảo hiểm phải được sử dụng theo đúng thứ tự Giấy chứng nhận bảo hiểm của từng quyển, không được dùng cách số (trừ trường hợp viết sai cần hủy bỏ hoặc việc bỏ cách số là phù hợp với các quy định cụ thể theo quy trình quản lý ấn chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm bị huỷ bỏ phải được gạch chéo, ghi rõ là huỷ bỏ và phải lưu trữ đầy đủ tại doanh nghiệp bảo hiểm);

Doanh nghiệp bảo hiểm phải ghi đầy đủ các thông tin quy định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. Các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm cấp cho chủ xe cơ giới phải trùng khớp với các thông tin trong các liên lưu tại doanh nghiệp bảo hiểm;

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thực hiện mở sổ sách theo dõi việc phát hành, sử dụng và quyết toán việc sử dụng Giấy chứng nhận bảo hiểm, đảm bảo thường xuyên quản lý được chi tiết theo từng Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Mẫu giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS hiện hành

Những bất cập của mẫu giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS hiện hành

Đối với quy định hiện hành, Giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS là bản giấy được doanh nghiệp bảo hiểm in theo mẫu. Xét về độ bền thì không cao, dễ hư hỏng, gây nhiều phiền toái trong việc làm lại giấy chứng nhận cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm trong quá trình cấp lại giấy chứng nhận bảo hiểm. Xét ở góc độ thủ tục mua bán, người tham gia bảo hiểm sẽ phải đến tận nơi các đại lý bảo hiểm để mua bảo hiểm, sẽ có tình huống nhiều người cùng mua khiến xảy ra tình trạng chờ đợi, lại có những thời điểm không có người mua, gây lãng phí nhân lực. Xét về độ phổ biến, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, thời đại công nghệ số, đã có sự thích ứng công nghệ đối với nhiều nghiệp vụ, lĩnh vực như lĩnh vực thanh toán điện tử, lĩnh vực thủ tục hành chính nhà nước, cổng dịch vụ công trực tuyến… do đó trong lĩnh vực bảo hiểm, cụ thể là mẫu giấy chứng nhận bảo hiểm xe cơ giới vẫn đang sử dụng mẫu giấy in là chưa thích ứng công nghệ.

Dự thảo quy định mới

Sau 12 năm triển khai thực hiện Nghị định 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2008 của Chính phủ Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 103/2018 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trong đó, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được chủ động thiết kế, xây dựng mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm, việc cấp giấy chứng nhận và bán bảo hiểm sẽ được nghiên cứu, ứng dụng thương mại điện tử thay vì như trước đây quy định “Bộ Tài chính quy định cụ thể về mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm để áp dụng và quản lý thống nhất trong phạm vi cả nước” (khoản 3, điều 8, Nghị định 103/2008/NĐ-CP), mẫu giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS là mẫu được in giấy.

Với dự thảo quy định mới như vậy sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế, xây dựng mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm nhưng vẫn đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc. 

Anh Phương