Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới sẽ được mở rộng
Ngày đăng: 17/12/2020
Bộ Tài chính đã đề xuất nội dung mở rộng thời hạn bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới tại Dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP trình Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm.

Dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có rất nhiều nội dung được bổ sung, sửa đổi trong đó có nội dung mở rộng thời hạn bảo hiểm đối với xe máy tối thiểu là 01 năm và tối đa là 03 năm và đối với ô tô thì tối thiểu là 01 năm và tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô (quy định hiện nay, thời hạn bảo hiểm là 01 năm).

Đồng thời, Dự thảo cũng cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được tự thiết kế Giấy chứng nhận bảo hiểm đảm bảo đầy đủ các thông tin theo quy định, trong đó có số đường dây nóng, được phép cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử. Khác với quy định hiện nay là doanh nghiệp bảo hiểm phải cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm bản cứng theo mẫu quy định của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Dự thảo quy định, doanh nghiệp bảo hiểm phải thiết lập, duy trì đường dây nóng; Khi người tham gia bảo hiểm liên lạc với doanh nghiệp bảo hiểm qua đường dây nóng, doanh nghiệp bảo hiểm phải kịp thời hướng dẫn, giải đáp cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và các bên có liên quan về các vấn đề liên quan tới bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Những quy định nêu trên của Dự thảo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ tiếp cận và được đảm bảo quyền lợi khi tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Phương Chi