Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Thanh tra, giám sát chặt để phòng, chống trục lợi
Ngày đăng: 30/11/2020
Một trong những nội dung mới của Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 103/2008/NĐ-CP quy định trách nhiệm của DNBH, bên mua bảo hiểm, các cơ quan liên quan trong công tác phòng chống, gian lận bảo hiểm. Theo đó, DNBH phải ban hành các quy trình quy chế cũng như phòng chống trục lợi bảo hiểm. Bộ Tài chính định kỳ hằng năm sẽ tiến hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong đó có nội dung về bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới.

Một điểm mới nữa được dự thảo Nghị định quy định rõ là công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra. Theo đó, định kỳ hàng năm, Bộ Tài chính sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra các DNBH trong đó có nội dung về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Qua công tác thanh tra, kiểm tra sẽ chấn chỉnh, xử lý vi phạm kịp thời nếu phát hiện sai phạm, đồng thời ghi nhận các kiến nghị, phản ánh để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách. Đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chia sẻ thêm, việc giám sát bảo hiểm sẽ được thực hiện thông qua hai hình thức, bao gồm cả giám sát tại chỗ và giám sát từ xa.

Cụ thể, Điều 21, dự thảo Nghị định quy định, DNBH, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và các cơ quan chức năng có liên quan có trách nhiệm trong việc phòng, chống gian lận bảo hiểm khi thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Chưa dừng ở đó, Điều 22 dự thảo nêu rõ, phòng, chống gian lận bảo hiểm trong bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế các hành vi gian lận trong quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nhằm chiếm đoạt một số tiền từ DNBH.

Cùng với đó, DNBH còn có trách nhiệm chủ động xây dựng quy trình, quy chế và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, giảm thiểu các hành vi gian lận bảo hiểm; tổ chức công tác tuyên truyền phòng, chống gian lận bảo hiểm. Ngược lại, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm chủ động tham gia vào công tác phòng, chống gian lận bảo hiểm. Trường hợp phát hiện các hành vi gian lận bảo hiểm, kịp thời thông báo cho DNBH và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

“Các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp với DNBH, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm tổ chức công tác phòng, chống gian lận bảo hiểm tại địa bàn, bảo đảm ổn định trật tự xã hội trong quá trình triển khai thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới” – dự thảo quy định thêm.

Ngoài ra, tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 103/2008/NĐ-CP, các doanh nghiệp bảo hiểm phải tổ chức tuyên truyền rộng rãi về chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích để bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phân biệt rõ giữa loại hình bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với các loại hình bảo hiểm tự nguyện khác.

Hạnh Lê