Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm thì tính phí bảo hiểm như thế nào?
Ngày đăng: 10/09/2020
Bạn Hà Tuấn ở Phú Thọ có hỏi: Tôi được biết bảo hiểm xe cơ giới có thời hạn 1 năm. Tuy nhiên nếu bảo hiểm dưới một năm thì phí bảo hiểm có giữ nguyên như quy định không hay được giảm giá?

Ban biên tập xin trả lời bạn như sau:

Về thời hạn của giấy chứng nhận bảo hiểm:

Theo quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BTC thì thời điểm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận bảo hiểm được ghi cụ thể trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm là 01 năm. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì thời hạn bảo hiểm có thể dưới 01 năm:

* Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 01 năm.

* Niên hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn 01 năm.

* Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của pháp luật, bao gồm:

- Ô tô mới nhập khẩu và sản xuất lắp ráp lưu hành từ kho, cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác;

- Ô tô làm thủ tục xóa sổ để tái xuất về nước;

- Ô tô được phép quá cảnh (trừ xe có Hiệp định ký kết của Nhà nước);

- Ô tô sát xi có buồng lái, ô tô tải không thùng;

- Ô tô sát hạch;

- Xe mang biển số khu kinh tế thương mại theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa Việt Nam;

- Xe mới lắp ráp tại Việt Nam chạy thử nghiệm trên đường giao thông công cộng;

- Xe phục vụ hội nghị, thể thao theo yêu cầu của Chính phủ hoặc Bộ Công an;

- Các loại xe cơ giới khác được phép tạm đăng ký theo quy định của pháp luật.

Về quy định thanh toán phí bảo hiểm:

* Tại Thông tư 22/2016/TT-BTC cũng quy định rất rõ giấy chứng nhận bảo hiểm có hiệu lực tại thời điểm chủ xe cơ giới thanh toán đủ phí bảo hiểm, trừ các trường hợp:

- Trường hợp phí bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng: Chủ xe cơ giới thỏa thuận bằng văn bản với doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán 01 lần, thời hạn thanh toán không quá 10 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Trường hợp phí bảo hiểm từ 100 triệu đồng trở lên: Chủ xe cơ giới thỏa thuận bằng văn bản với doanh nghiệp bảo hiểm việc thanh toán phí bảo hiểm như sau:

Lần 1: Thanh toán 50% tổng phí bảo hiểm trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm;

Lần 2: Thanh toán 50% phí bảo hiểm còn lại trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

* Phí bảo hiểm được quy định như sau:

(bảng tính phí)

* Đối với các xe cơ giới được phép mua bảo hiểm có thời hạn dưới 01 năm theo các trường hợp đã nêu trên thì mức phí bảo hiểm sẽ được tính dựa trên mức phí bảo hiểm quy định như trên và tương ứng với thời hạn được bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, cách tính cụ thể như sau:

Phí bảo hiểm phải nộp

=

Phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới

x

Thời hạn được bảo hiểm (ngày)

365 (ngày)

Trường hợp thời hạn được bảo hiểm từ 30 ngày trở xuống thì phí bảo hiểm phải nộp được tính bằng phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới/(chia) cho 12 tháng.

Như vậy việc đóng phí bảo hiểm đối với trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới 01 năm được thực hiện chặt chẽ theo quy định của pháp luật, tuyệt đối không có trường hợp giảm giá phí bảo hiểm như bạn hỏi. Việc giảm giá phí bảo hiểm là trái quy định của pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định.

BBT