Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân TNGT
Ngày đăng: 09/02/2015

Ngày 9/2/2015 Qũy bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo trực tiếp cho gia đình 8 nạn nhân tại Nghệ an mất do tai nạn xảy ra ngày 24/1/2015 tại Như Xuân- Thanh Hóa. Biển số xe 37B 01052 lái xe không có giấy phép lái xe đâm va với xe ô tô biển kiểm soát 29H-7506 quá niên hạn sử dụng. Vụ tai nạn trên nằm trong  hợp loại trừ bảo hiểm nên Doanh nghiệp bảo hiểm từ chối. Căn cứ Thông tư 103/2009/TT-BTC và Thông tư 151/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính Quỹ bảo hiểm xe cơ giới là đơn vị thực hiện việc chi hỗ trợ nhân đạo cho 8 gia đình nạn nhân nói trên.

Số tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân là: 20.000.000đ(Hai mươi triệu đồng) 1 người. Tổng số tiền mà Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã tài trợ cho các gia đình nạn nhân là:160.000.000đ (Một trăm sáu mươi triệu đồng).

Tham gia buổi trao hỗ trợ nhân đạo có Ông Phùng Đắc Lộc, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam- Trường ban điều hành Quỹ BHXCG, Ông Trần Hoài Nam Trưởng tiểu ban Hỗ trợ nhân đạọ, Bà Hoàng Thị Yên Trưởng Văn phòng  Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới và Đại diện Doanh nghiệp Bảo hiểm Bảo Việt,

Đây là việc làm thiết thực ý nghĩa rất lớn nhằm động viên tinh thần cho người nhà nạn nhân tử vong trong tai nạn giao thông.

                                                                                                 Hoàng Yên