Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Nhiều địa phương thực hiện tốt bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới
Ngày đăng: 15/10/2015

           Đoàn công tác phối hợp giữa Cục C67 (Bộ Công an), Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa tiến hành kiểm tra, khảo sát tại Công an tỉnh Tiền Giang, CATP Cần Thơ về bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. Theo đó, nhiều địa phương đã thực hiện tốt bảo hiểm bắt buộc TNDS xe cơ giới, tuy nhiên vẫn còn một số bất cập, đoàn công tác đã kiến nghị nhiều giải pháp để thực hiện tốt hơn.

          Giải quyết bồi thường nhanh chóng

          Báo cáo của Đoàn công tác về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tại các đơn vị được kiểm tra gồm CAQ Cái Răng, CAQ Ninh Kiều – Tp Cần Thơ; CATP Mỹ Tho, CATX Cai Lậy – Tiền Giang và làm việc với một số chi nhánh, công ty thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm trên địa bàn cho thấy, về cơ bản, Công an địa phương đã thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch 35; quán triệt và thực hiện tốt các quy định của Bộ Công an về phân công, phân cấp, quy trình điều tra, giải quyết TNGT

          Bên cạnh đó, công an các địa phương cũng thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan truyền thông tuyên truyền vận động các doanh nghiệp vận tải, người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ cũng như tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới nhằm nâng cao nhận thức vai trò và trách nhiệm của người điều khiển phương tiện, chủ xe cơ giới chấp hành nghiêm quy định về bảo hiểm của chủ xe và lái xe. Thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc trao đổi, cung cấp thông tin vụ TNGT phục vụ việc giải quyết bồi thường bảo hiểm.

          Đặc biệt, các chi nhánh, công ty thành viên DNBH cũng đã chủ động, tăng cường mối quan hệ phối hợp với cơ quan Công an địa phương để trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về vụ TNGT phục vụ hoạt động bồi thường bảo hiểm theo quy định. Việc giải quyết bồi thường bảo hiểm cho chủ xe cơ giới và người bị nạn vì thế cũng được thực hiện nhanh chóng, kịp thời. Thông qua việc bồi thường bảo hiểm, người bị nạn, chủ xe được hỗ trợ tài chính để ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh sau tai nạn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

          “Qua làm việc  thực tế, Đoàn chưa phát hiện hồ sơ giải quyết bồi thường bảo hiểm nào có nghi vấn trục lợi và gian lận bảo hiểm”, Báo cáo của Đoàn công tác nêu rõ

          Cần hoàn thiện hệ thống dữ liệu bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới

          Báo cáo của Đoàn công tác cho thấy, qua thực tế làm việc tại các địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, công tác phối hợp sao tài liệu điều tra, giải quyết TNGT của cơ quan Công an cung cấp cho DNBH còn một số trường hợp chưa thực hiện đúng theo Thông tư 126/2008/TT-BTC và Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC-BCA và Công văn số 603/C61-C67 ngày 23/02/2013 của Tổng cục VII (tài liệu phô tô, đóng dấu treo hoặc dấu vuông của Đội CSGT).

          Đặc biệt, khi cần sao tài liệu, hồ sơ vụ TNGT, DNBH chỉ có Giấy giới thiệu đến Đội CSGT hoặc Đội CSĐT. Cơ quan Công an khi xử lý thông tin một số trường hợp chưa có báo cáo đề xuất của cán bộ thụ lý điều tra và ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị nên tính pháp lý, xác thực giá trị tài liệu còn thấp. Việc quản lý thông tin, tài liệu vụ TNGT còn chưa được thủ trưởng Công an cấp huyện quan tâm thường xuyên.

          Bên cạnh đó, một số chi nhánh, công ty thành viên của DNBH khi đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu đã phát sinh một số biểu mẫu, tài liệu ngoài danh mục tài liệu quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC-BCA; Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 và Thông tư số 151/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

          Hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, lưu trữ hồ sơ bồi thường bảo hiểm của một số DNBH còn chưa đồng bộ, phát sinh lỗi phần mềm dẫn đến công tác thống kê, chiết xuất báo cáo số liệu, kết quả bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới còn chưa chính xác, chưa đầy đủ.

          Theo đó, Đoàn công tác kiến nghị, Công an các địa phương và DNBH cần thực hiện nghiêm túc quy định của Thông tư liên tịch số 35 trong công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin vụ TNGT phục vụ công tác bồi thường bảo hiểm, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định. Công an các đơn vị trực tiếp thụ lý, điều tra TNGT cần có thống kê, báo cáo về những loại tài liệu vụ TNGT đã chuyển DNBH; chấn chỉnh việc cung cấp hồ sơ tài liệu cho DNBH theo đúng chế độ công tác hồ sơ của Bộ Công an và các văn bản hướng dẫn.

          “Công an các địa phương và DNBH cần tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới nhằm nâng cao nhận thức vai trò và trách nhiệm của người điều khiển phương tiện, chủ xe cơ giới chấp hành nghiêm quy định về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe và lái xe”, Đoàn công tác đề xuất.

          Bên cạnh đó, cơ quan Công an cần chỉ đạo tăng cường công tác TTKS xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm không có Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, tập trung ở các tuyến, thời gian, địa bàn, đối tượng thường xuyên gây TNGT, giữ gìn trật tự công cộng trên địa bàn.

          DNBH và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cần thống kê định kỳ các vụ trục lợi Bảo hiểm để Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam thông báo cho toàn bộ DNBH và đăng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet,.... để chia sẻ thông tin, chủ động phòng ngừa trục lợi, gian lận bảo hiểm.

          Đặc biệt, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cần chỉ đạo DNBH rà soát, nâng cấp, hoàn thiện, thống nhất, đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu, lưu trữ hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới để phục vụ công tác chiết xuất các báo cáo, công tác kiểm tra, giám sát, nhằm phòng ngừa trục lợi và gian lận bảo hiểm.../.

Hoàng Yên