Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Chương trình phối hợp thực hiện bảo hiểm BBTNDS chủ xe cơ giới.
Ngày đăng: 04/11/2015

        Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, trong giai đoạn từ 2009 - 2014 và 9 tháng đầu năm 2015, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã giải quyết bồi thường cho gần 100.000 vụ tai nạn giao thông (TNGT).

Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện bảo hiểm BBTNDS chủ xe cơ giới.

Theo đó, góp phần nâng cao vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới trong việc giúp chủ xe, hành khách và người bị tai nạn khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Hơn 100.000 vụ TNGT, bồi thường 3.800 tỷ đồng

Theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, trong giai đoạn từ 2009 - 2014 và 9 tháng đầu năm 2015, tổng doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (BBTNDS) của chủ xe cơ giới đạt trên 8.000 tỷ đồng, các DNBH đã giải quyết bồi thường cho gần 100.000 vụ TNGT với tổng số tiền bồi thường trên 3.800 tỷ đồng. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm, Văn phòng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới cũng đã nhận được hàng chục bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhân đạo và đã thực hiện hỗ trợ nhân đạo cho 27 trường hợp nạn nhân bị TNGT nhưng không xác định được xe gây tai nạn, hoặc xe không tham gia bảo hiểm, với tổng số tiền gần 170 triệu đồng, góp phần giúp chủ xe, hành khách và người bị tai nạn khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, Quỹ cũng đã đầu tư xây dựng nhiều công trình đề phòng hạn chế tổn thất nhằm giảm thiểu TNGT và hiện Quỹ đang lên kế hoạch triển khai nhiều công trình đề phòng hạn chế tổn thất như: Lắp đặt hộ lan mềm và đào hạ mái taluy cắt cua cải tạo tầm nhìn tại một số điểm cong quanh những vực sâu tại tỉnh lộ 209 tỉnh Cao Bằng; lắp hộ lan, vá láng, cải tạo đường tại một số đoạn đường Tà Phìn, ngã ba Phố Cáo, tỉnh Hà Giang… Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền bảo hiểm BBTNDS chủ xe cơ giới cũng được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo hiểm.

Tuy nhiên theo cơ quan quản lý về bảo hiểm, việc thực hiện bảo hiểm BBTNDS chủ xe cơ giới vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ xe mô tô - xe máy tham gia còn ít. Một số DNBH còn thiếu tính chủ động trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về bảo hiểm BBTNDS chủ xe cơ giới.

Đặc biệt, trong quá trình giải quyết bồi thường, nhiều trường hợp chủ xe và người bị tai nạn tự thỏa thuận bồi thường và không thông báo cho DNBH biết, gây khó khăn cho DNBH trong xác định số tiền bồi thường. Đồng thời, công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Giao thông và DNBH trong điều tra giải quyết TNGT còn vướng mắc, chưa có sự thống nhất chặt chẽ trong phối hợp thu thập, cung cấp hồ sơ TNGT, ảnh hưởng đến việc giải quyết bồi thường.

Đẩy mạnh hợp tác bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới

Mới đây, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Cục Cảnh sát giao thông và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện bảo hiểm BBTNDS chủ xe cơ giới.

Theo đó, các bên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người tham gia giao thông; nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ và quy định bảo hiểm BBTNDS chủ xe cơ giới. Đồng thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để chấn chỉnh kịp thời, nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bảo hiểm BBTNDS chủ xe cơ giới, qua đó, tạo thuận lợi cho DNBH thu thập hồ sơ vụ TNGT từ cơ quan công an để nhanh chóng bồi thường cho chủ xe và người bị thiệt hại, giảm thiểu trục lợi bảo hiểm.

Theo cơ quan quản lý về bảo hiểm, việc ký kết thỏa thuận hợp tác lần này có ý nghĩa thiết thực, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan giúp nâng cao vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm BBTNDS chủ xe cơ giới trong việc giúp chủ xe, hành khách và người bị tai nạn sớm khắc phục thiệt hại.

Hồng Chi