Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
Thành lập Ban nghiên cứu khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống Cục CSGT
Ngày đăng: 26/02/2017

Giáo dục truyền thống, bồi dưỡng niềm tự hào cho lực lượng CSGT là mục tiêu đặt ra đối với công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống của Cục CSGT.

Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu lịch sử trong lực lượng CSGT, Cục CSGT thành lập Ban nghiên cứu khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống Cục CSGT. Đồng chí Đại tá Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT là Trưởng ban.

 Phiên họp đầu tiên của Ban nghiên cứu khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống Cục CSGT ngày 24/2/2017

Ban nghiên cứu khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống Cục CSGT gồm 20 đồng chí là lãnh đạo, cán bộ các Phòng, đơn vị trực thuộc Cục.

Ban nghiên cứu có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Công an về công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND, giai đoạn 2016  - 2020, tầm nhìn năm 2030.

Trong đó, tổ chức sưu tầm các tài liệu, tư liệu, văn bản, hiện vật có liên quan đến hoạt động của lực lượng CSGT; thu giữ, ghi chép đầy đủ những vấn đề mang tính sự kiện, mốc thời điểm lịch sử để phục vụ cho công tác nghiên cứu, biên soạn Biên niên lịch sử, viết lịch sử của lực lượng CSGT theo các thời kỳ đã qua và những năm tiếp theo.

Ban nghiên cứu cũng chịu trách nhiệm về quy hoạch, đổi mới nội dung, hình thức trưng bày Phòng truyền thống của Cục CSGT và thực hiện sơ kết, tổng kết về công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống theo quy định của Bộ Công an.

 Các thành viên Ban nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm

Trước mắt, trong năm 2017, phát động trong toàn lực lượng CSGT thực hiện sưu tầm, tập hợp những tư liệu, tài liệu, hiện vật, sự kiện và nghiên cứu, biên soạn Lịch sử biên niên lực lượng CSGT giai đoạn 2001 – 2015.

Nghiên cứu khoa học lịch sử CAND nói chung, khoa học lịch sử CSGT nói riêng không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cơ hội để mỗi CBCS CSGT trau dồi kiến thức lịch sử, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CSGT trên các mặt trận bảo đảm TTATGT, TTXH, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân./.

 

Phương Anh – Hà Vân