Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
Cục CSGT kiểm tra Chiến sĩ Công an khỏe năm 2017
Ngày đăng: 31/08/2017
Trong 2 ngày 30 và 31/8, Cục CSGT, Bộ Công an đã tổ chức kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện “Chiến sĩ Công an khỏe” năm 2017 cho gần 300 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Cục ở phía Bắc.

Đối tượng kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện Chiến sĩ Công an khỏe là cán bộ, chiến sĩ có độ tuổi từ (18t đến 50t đối với nam, từ 18t đến 45t đối với nữ). Nội dung  kiểm tra: đối với nam gồm 4 môn là chạy 100m, chạy 1.500m, co tay xà đơn hoặc chống đẩy và bật xa tại chỗ; đối với nữ kiểm tra gồm 3 môn là chạy 100m, chạy 800m và bật xa tại chỗ.

Cán bộ chiến sỹ kiểm tra trong bộ môn chạy 1500m

Đây là hoạt động thường niên của Cục CSGT nhằm kiểm tra thực trạng sức khỏe CBCS, cũng là để đánh giá phong trào TDTT và việc rèn luyện thân thể của cán bộ, chiến sĩ. Qua kiểm tra để đơn vị tuyển chọn nòng cốt cho các đội tuyển thi đấu tại các giải thể thao do Bộ Công an tổ chức; đồng thời thúc đẩy phong trào TDTT, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tích cực rèn luyện sức khỏe, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội trong tình hình mới.

Minh Hải