Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân bị tai nạn xe cơ giới gây ra
Ngày đăng: 30/11/2018
Bạn Đào Duy Anh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình hỏi: cho tôi hỏi quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân bị tai nạn giao thông như thế nào? Cục Cảnh sát giao thông xin trả lời bạn như sau:

Căn cứ Nghị định 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 quy định về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Thông tư 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 ban hành kèm theo Quyết định số 09/QXCG-09/HĐQL ngày 23/9/2009, Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới... quy định như sau:

Đối tượng áp dụng:

Nạn nhân là người thứ ba hoặc hành khách trên xe bị chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do xe cơ giới gây ra nhưng không xác định được xe gây tai nạn hoặc không được doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết bồi thường vì loại trừ bảo hiểm.

Hồ sơ giải quyết hỗ trợ nhân đạo bao gồm:

Trường hợp không xác định được xe gây tai nạn:

- Giấy đề nghị hỗ trợ nhân đạo (mẫu số 02/QXCG/HTNĐ, tải tại đây),

- Giấy chứng tử của nạn nhân (Bản sao có công chứng),

- Biên bản giám định của Hội đồng giám định y khoa địa phương nơi cư trú của nạn nhân (trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn),

- Xác nhận của Ủy ban nhân dân địa phương,

- Kết luận của cơ quan công an giải quyết tai nạn (bản chính) trong đó ghi rõ bị tai nạn giao thông, nguyên nhân tai nạn, hậu quả dẫn đến thương tật toàn bộ vĩnh viễn (bản chính) không xác định được xe gây tai nạn.

Trường hợp không được doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết bồi thường vì loại trừ bảo hiểm:

- Bao gồm toàn bộ hồ sơ như quy định của trường hợp không xác định được xe gây tai nạn trên. Riêng kết luận của cơ quan công an cần ghi rõ Biển kiểm soát xe, lái xe, chủ xe gây tai nạn và nguyên nhân gây tai nạn, những vi phạm của chủ xe và lái xe (nếu có),

- Hồ sơ liên quan đến bảo hiểm: Giấy chứng nhận bảo hiểm, photo có công chứng,

- Công văn từ chối bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm (bản chính).

Quy trình bồi thường và quy định bồi thường

- Tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ nhân đạo: Văn phòng Quỹ là đầu mối tiếp nhận Hồ sơ hỗ trợ nhân đạo, hướng dẫn người có yêu cầu hỗ trợ nhân đạo làm hồ sơ thủ tục cần thiết để nhận được tiền hỗ trợ nhân đạo. Khi Hồ sơ hỗ trợ nhân đạo gửi đến phải vào sổ phát sinh Hỗ trợ nhân đạo (Mẫu 07/QXCG/HTNĐ).

- Phê duyệt Hồ sơ hỗ trợ nhân đạo:

+ Trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được Hồ sơ hỗ trợ nhân đạo, văn phòng Quỹ có trách nhiệm kiểm tra nội dung các văn bản giấy tờ trong bộ hồ sơ hỗ trợ nhân đạo theo đúng quy định tại mục 4. Nếu có sai lệch về nội dung hoặc thiếu văn bản giấy tờ thì văn phòng Quỹ có văn bản hướng dẫn người yêu cầu hỗ trợ nhân đạo hoàn chỉnh lại bộ hồ sơ Hỗ trợ nhân đạo.

+ Khi nhận bộ hồ sơ hỗ trợ nhân đạo đầy đủ và hợp lý, trong vòng 3 ngày lập phiếu gửi hồ sơ Hỗ trợ nhân đạo (bản sao) và gửi về Tiểu ban hỗ trợ nhân đạo xem xét giải quyết.

+ Trong vòng một tuần kể từ khi nhận được hồ sơ hỗ trợ nhân đạo do văn phòng Quỹ gửi đến, Tiểu ban hỗ trợ nhân đạo phải có ý kiến quyết định đề xuất chi hỗ trợ nhân đạo hoặc từ chối hỗ trợ nhân đạo (có lý do từ chối đính kèm) hoặc cần bổ sung thêm một số nội dung giấy tờ yêu cầu người nhận hồ sơ hỗ trợ nhân đạo làm rõ thêm để Văn phòng quỹ báo tới họ.

Kết luận của Tiểu ban Hỗ trợ nhân đạo đồng ý chi hỗ trợ nhân đạo được ghi vào bản (theo mẫu số 4/QXCG/HTNĐ) gửi về văn phòng Quỹ.

+ Trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến kết luận của Tiểu ban Hỗ trợ nhân đạo, văn phòng Quỹ trình Trưởng ban điều hành Quỹ phê duyệt chi hỗ trợ nhân đạo.

- Chi tiền hỗ trợ nhân đạo:

+ Văn phòng Quỹ có trách nhiệm thông báo cho người nhận hỗ trợ nhân đạo được biết họ đã được chấp thuận yêu cầu hỗ trợ nhân đạo ngay sau khi Hồ sơ hỗ trợ nhân đạo được Trưởng ban điều hành Quỹ phê duyệt.

+ Văn phòng Quỹ liên hệ với người hỗ trợ nhân đạo để tổ chức tiếp nhận hỗ trợ nhân đạo tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân xã phường nơi cư trú trước sự chứng kiến của đại diện Ủy Ban Nhân Dân xã phường nơi cư trú của người tiếp nhận tiền hỗ trợ nhân đạo vào một thời gian thích hợp.

+ Đại diện của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới tiến hành trao tiền hỗ trợ nhân đạo cho người nhận tiền hỗ trợ nhân đạo tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân địa phương nơi họ cư trú và có sự chứng kiến của đại diện Ủy Ban Nhân Dân xã phường nói trên (nếu có ảnh ghi lại sự kiện trao tiền hỗ trợ nhân đạo thì càng tốt).

+ Sau khi trao tiền hỗ trợ nhân đạo đại diện Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đề nghị người tiếp nhận hỗ trợ nhân đạo ký tên vào phiếu chi tiền và xin xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân địa phương (mẫu số 05).

Bộ chứng từ chi hỗ trợ nhân đạo:

- Phiếu chi có chữ ký của người tiếp nhận hỗ trợ nhân đạo và xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân địa phương nơi người tiếp nhận hỗ trợ nhân đạo cư trú.

- Giấy đề nghị nhân đạo (mẫu số 2/QXCG/HTNĐ).

- Giấy chứng tử của nạn nhân (bản sao có công chứng) trường hợp nạn nhân tử vong.

- Kết luận Giám định y khoa của địa phương nơi tai nạn hoặc nơi được trưng cầu giám định. (Trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn).

- Xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân địa phương nơi cư trú của nạn nhân về việc bị tai nạn giao thông, nguyên nhân tai nạn và hậu quả của tai nạn dẫn đến thương tật toàn bộ hoặc vĩnh viễn (bản chính).

- Kết luận của cơ quan công an giải quyết tai nạn (bản chính).

- Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm (phôtô công chứng) và công văn từ chối bồi thường của Doanh nghiệp bảo hiểm (bản chính) trường hợp loại trừ bảo hiểm.

Lưu trữ và thống kê hồ sơ

Văn phòng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới chịu trách nhiệm lưu trữ và thống kê hồ sơ hỗ trợ nhân đạo để phục vụ việc báo cáo, quyết toán, kiểm toán Quỹ theo đúng chế độ kế toán – thống kê hiện hành.

Ủy quyền cho các Doanh nghiệp bảo hiểm chi hỗ trợ nhân đạo

- Ủy quyền đương nhiên: Các doanh nghiệp bảo hiểm từ chối bồi thường Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới vì lý do loại trừ bảo hiểm đương nhiên được Quỹ bảo hiểm xe cơ giới ủy quyền thay mặt Quỹ chi hỗ trợ nhân đạo.

- Ủy quyền theo văn bản: Doanh nghiệp bảo hiểm có người tham gia với tư cách là Trưởng tiểu ban Hỗ trợ nhân đạo sẽ được Quỹ bảo hiểm xe cơ giới ủy quyền thay mặt Quỹ chi hỗ trợ nhân đạo.

- Phạm vi ủy quyền: Doanh nghiệp bảo hiểm được Quỹ bảo hiểm xe cơ giới ủy quyền thực hiện các công việc sau:

+ Tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ nhân đạo.

+ Phê duyệt hồ sơ hỗ trợ nhân đạo.

+ Chi tiền hỗ trợ nhân đạo.

Trách nhiệm của Doanh nghiệp bảo hiểm được ủy quyền

- Giải quyết chi hỗ trợ nhân đạo đúng đối tượng, đúng số tiền, đúng hồ sơ chứng từ, đúng trình tự thủ tục đã quy định tại Quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân bị tai nạn do xe cơ giới gây ra theo thông tư 103/2009/BTC ngày 25/5/2009, thông tư 151/2012/BTC ngày 12/9/2012 và quyết định số 09/QXCG – 09/HĐQL ngày 23/9/2009.

- Sau khi chi hỗ trợ nhân đạo, Doanh nghiệp bảo hiểm được ủy quyền lưu trữ hồ sơ Hỗ trợ nhân đạo (bản sao) và gửi hồ sơ Hỗ trợ nhân đạo (bản chính) về Quỹ bảo hiểm xe cơ giới  để được thanh toán số tiền đã chi hỗ trợ nhân đạo mà Doanh nghiệp bảo hiểm đã chi hộ cho Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

BBT