Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Thị trường bảo hiểm những năm gần đây
Ngày đăng: 26/11/2018
Thời gian qua, thị trường bảo hiểm đã có sự đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thị trường bảo hiểm Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư nước ngoài, điều này cho thấy sức hấp dẫn của thị trường bảo hiểm Việt Nam. Ông Phùng Ngọc Khánh - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề này.

Sau hơn 20 năm hình thành, phát triển, đặc biệt sau khi thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam và tái cấu trúc doanh nghiệp bảo hiểm, thị trường bảo hiểm đã không ngừng hoàn thiện và lớn mạnh cả về quy mô, số lượng doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm dịch vụ.

Thị trường bảo hiểm đã có sự đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, như: góp phần thực hiện chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tăng tích lũy tiết kiệm cho nền kinh tế; góp phần bổ trợ cho các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người dân có thể tự thu xếp, bảo vệ về mặt tài chính, và được bảo hiểm chi trả bồi thường khi không may xảy ra tai nạn, ốm đau, mà không cần tới sự hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước; bảo vệ tài chính cho các nhà đầu tư, giúp cho các nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh mà không cần sử dụng đến các giải pháp tín dụng và dự phòng tài chính khác; thúc đẩy hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế; góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ.

Đến hết năm 2018, thị trường bảo hiểm có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 30 DNBH phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 14 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài. Thị trường bảo hiểm đã ngày càng thể hiện được vai trò, vị trí trong nền kinh tế - xã hội, thể hiện qua một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2018 và tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2018, cụ thể: Năm 2018, tổng tài sản ước đạt 390.717 tỷ đồng, tăng bình quân 18%/năm (giai đoạn 2011-2015 là 16%, 2016-2018 là 23%). Tổng số tiền đầu tư ước đạt 324.644 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 19%/năm (giai đoạn 2011-2015 là 16%, 2016-2018 là 24%). Tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 247.500 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 21%/năm (giai đoạn 2011-2015 là 15%, 2016-2018 là 27%). Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 82.584 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 13%/năm (giai đoạn 2011-2015 là 9%, 2016-2018 là 20%). Tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 151.001 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 23%/năm, (giai đoạn 2011-2015 là 23%, 2016-2018 là 21%). Hàng tháng, các doanh nghiệp bảo hiểm chi bồi thường trung bình khoảng 2.500 tỷ đồng.

Trong những năm gần đây, thị trường bảo hiểm nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư nước ngoài, điều này cho thấy sức hấp dẫn của thị trường bảo hiểm Việt Nam. Từ năm 2015-2018, Bộ Trưởng Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc với sự tham gia đông đảo của doanh nghiệp, tập đoàn tài chính lớn trên thế giới. Tại các Hội nghị này, các vấn đề về chính sách, môi trường kinh doanh và tiềm năng của thị trường bảo hiểm đã được giới thiệu, thảo luận và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Hội nghị xúc tiến đầu tư đã tạo điểm nhấn để thị trường bảo hiểm phát triển mạnh mẽ, an toàn ngay sau đó, góp phần thực hiện các mục tiêu, chương trình của Đảng và Chính phủ; đồng thời tạo điều kiện để thực hiện tốt các vai trò của ngành bảo hiểm đối với nền kinh tế xã hội.

Trước năm 2015, doanh thu thị trường chỉ tăng trưởng ở mức dưới 18%. Sau các Hội nghị xúc tiến đầu tư, tăng trưởng liên tục trên 20% (2015: 25%, 2017: 26%), riêng nguồn vốn chủ sở hữu (vốn đầu tư vào Việt Nam) tăng gần gấp đôi (1,74 lần) trong giai đoạn 2015-2018, từ 45.157 tỷ đồng năm 2015 lên 78.584 tỷ đồng năm 2018; vốn đầu tư trở lại nền kinh tế tăng 2 lần, từ 160.258 tỷ đồng năm 2015 lên 324.644 tỷ đồng năm 2018. Riêng đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, nơi tập trung đa số các nhà đầu tư nước ngoài, chỉ trong 3 năm từ 2016-2018, vốn chủ sở hữu tăng bình quân 30%/năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng bình quân 30%/năm, tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế tăng bình quân 28%/năm.

Những con số trên thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ của các nhà đầu tư đối với thị trường bảo hiểm và tạo nên lực đẩy cho thị trường phát triển nhanh trong giai đoạn 2015-2018.

Bên cạnh những con số tăng trưởng ấn tượng, với vai trò cơ quan quản lý, nhằm duy trì sự bền vững của thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phải chú trọng bảo đảm việc trích lập dự phòng đầy đủ nhằm đáp ứng trách nhiệm cam kết đối với tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm (giai đoạn 2015-2018, tổng dự phòng nghiệp vụ cũng đã tăng hơn 2 lần), nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ khách hàng.

P.L