Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Video
Cục CSGT tập trung đảm bảo an toàn giao thông, giúp nhân dân phòng chống bão số 4
Xem tất cả
Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ    /  An toàn giao thông  /  Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
6 Loại hình bảo hiểm ô tô chủ xe nên quan tâm Ngày đăng: 01/11/2021 Khi sở hữu một chiếc ô tô, chủ xe cần mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự được quy định tại nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/01/2021. Thế nhưng ngoài bảo hiểm bắt buộc thì còn có các loại hình bảo hiểm tự nguyện khác mà chủ xe cũng...
Quy định mới về mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô Ngày đăng: 30/10/2021 Mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới mới nhất được quy định cụ thể tại Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/1/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm...
Bảo hiểm bắt buộc TNDS tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Ngày đăng: 26/10/2021 Việc quy định mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) là cần thiết và đúng quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu thực tiễn nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và an toàn xã hội chung, phù hợp với xu thế chung trên thế giới.
Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nếu chủ xe cơ giới không thanh toán đủ phí Ngày đăng: 21/10/2021 Trong trường hợp chủ xe cơ giới không thanh toán đủ phí bảo hiểm theo quy định, hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới sẽ chấm dứt.
Quy trình chi hỗ trợ nhân đạo Ngày đăng: 16/10/2021 Theo Thông tư số 04/2021/TT-BTC, người bị thiệt hại hoặc người thừa kế (trường hợp người bị thiệt hại tử vong) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa đủ sáu...
Trả lời bạn đọc Ngày đăng: 15/10/2021 Bạn Trương Minh Đăng, tại Phú Thọ có hỏi Quy trình chi hỗ trợ nhân đạo, hoàn trả các khoản tiền doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường như thế nào?
Bảo hiểm xe máy có thời hạn tối đa 03 năm Ngày đăng: 08/10/2021 Đó là một trong những điểm mới được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự Ngày đăng: 07/10/2021 Quyền của bên bảo hiểm là sự đối lập tương ứng với nghĩa vụ của bên tham gia bảo hiểm và bên được bảo hiểm và ngược lại.
Bồi thường bảo hiểm cho xe cơ giới theo quy định mới như thế nào? Ngày đăng: 04/10/2021 Mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới được xây dựng nhằm bảo đảm cơ bản chi phí thực tế về giá dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc y tế và chi phí khắc phục thiệt hại đối với tài sản kịp thời hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông nhanh chóng...
Chi hỗ trợ nhân đạo đến 30% mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc dân sự của chủ xe cơ giới Ngày đăng: 30/09/2021 Chi hỗ trợ nhân đạo là một trong những mục đích sử dụng của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
5 yếu tố tác động phí bảo hiểm xe ô tô và cách giảm mức phí Ngày đăng: 30/09/2021 Xử lý tổn thất là một trong những vấn đề được khách hàng đặc biệt quan tâm khi chọn mua ô tô. Mỗi dòng xe sẽ có yêu cầu riêng về bảo hiểm và yếu tố quyết định mức phí bảo hiểm xe ô tô khác nhau.
Thời hạn yêu cầu, thanh toán bồi thường bảo hiểm Ngày đăng: 18/09/2021 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP quy định, thời hạn yêu cầu bồi thường là 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
Đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục chi trả Ngày đăng: 16/09/2021 Quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo được xây dựng đảm bảo mục tiêu hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật, hồ sơ chi hỗ trợ đơn giản, gọn nhẹ, thời gian giải quyết thủ tục nhanh chóng, kịp thời, trách nhiệm của...
Hợp đồng bảo hiểm có giá trị như thế nào khi chủ xe cơ giới không thanh toán đủ phí bảo hiểm? Ngày đăng: 10/09/2021 Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực khi chủ xe cơ giới không thanh toán đủ phí bảo hiểm.
Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự có bao nhiêu mẫu? Ngày đăng: 10/09/2021 Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự do doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế do đó có thể có rất nhiều mẫu khác nhau, tuy nhiên chỉ khác nhau về hình thức, còn nội dung phải đảm bảo theo quy định của pháp luật.
Ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm xe cơ giới Ngày đăng: 10/09/2021 Ý nghĩa hoạt động của “Quỹ bảo hiểm xe cơ giới” rất nhân văn, mang đến sự chia sẻ đối với những mất mát của người bị thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông với các hoạt động chi hỗ trợ nhân đạo hết sức thiết thực hay đóng góp trong công tác phòng ngừa tai...
Chung tay hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông của các doanh nghiệp bảo hiểm Ngày đăng: 07/09/2021 Bảo hiểm xe cơ giới sẽ được các doanh nghiệp bảo hiểm trích một phần doanh thu trong tổng số phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để đóng góp. Quỹ này sẽ chi hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông có thể lên đến 45 triệu đồng/người/vụ và...
Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được sử dụng hiệu quả đúng mục đích Ngày đăng: 02/09/2021 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã quy định cụ thể các nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, được quản lý và sử dụng minh bạch, hiệu quả và đúng mục đích theo quy định.
Lưu trữ dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới an toàn, bảo mật Ngày đăng: 02/09/2021 Đó là một trong những nguyên tắc quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10