Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Video
Hành trình thông minh: Đi Đà Lạt giữa lòng Hà Nội
Xem tất cả
Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ    /  Hoạt động TTKS XLVP trên đường bộ cao tốc
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương Ngày đăng: 29/10/2020 Cục CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành - Dầu Giây – Dầu Giây Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành - Dầu Giây – Dầu Giây Ngày đăng: 29/10/2020 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây từ ngày 29/10 đến hết ngày 04/11/2020.
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai Ngày đăng: 17/10/2020 Cục CSGT tiếp tục TTKS xử lý vi phạm có hiệu quả trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
Công khai nội dung kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình Công khai nội dung kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình Ngày đăng: 17/10/2020 Cục CSGT tiếp tục thực hiện TTKS, xử lý vi phạm trên tuyến Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành - Dầu Giây – Dầu Giây Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành - Dầu Giây – Dầu Giây Ngày đăng: 17/10/2020 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây từ ngày 15/10 đến hết ngày 21/10/2020.
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh Ngày đăng: 13/10/2020 Cục CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn Ngày đăng: 13/10/2020 Cục CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn.
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai Ngày đăng: 13/10/2020 Cục CSGT tiếp tục tăng cường TTKS, xử lý vi phạm theo các kế hoạch trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai
Công khai nội dung kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình Công khai nội dung kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình Ngày đăng: 12/10/2020 Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch TTKS, xử lý vi phạm trên tuyến từ ngày 15/9/2020 đến ngày 14/10/2020 (24h/ngày, 07 ngày...
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Ngày đăng: 10/10/2020 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây từ ngày 08/10 đến hết ngày 14/10/2020.
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương Ngày đăng: 10/10/2020 Lực lượng CSGT tiếp tục xử lý vi phạm quy định về ma túy, nồng độ cồn; vi phạm tốc độ; chở hàng quá khổ, quá tải… trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương Ngày đăng: 03/10/2020 Cục CSGT công khai hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Ngày đăng: 27/09/2020 Lực lượng CSGT tiếp tục tổ chức TTKS cơ động- Tuần tra kiểm soát cơ động 24/7 xử lý vi phạm trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương Ngày đăng: 27/09/2020 Cục CSGT tiếp tục tuần tra kiểm soát có hiệu quả, xử lý vi phạm, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương từ ngày 24/9 đến hết ngày 30/9/2020. (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Ngày đăng: 16/09/2020 Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông vừa thông báo công khai Kế TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây từ ngày...
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương Ngày đăng: 13/09/2020 Lực lượng CSGT tiếp tục tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương từ ngày 10/9 đến hết ngày 16/9/2020. (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Ngày đăng: 13/09/2020 Ngày 09/9, Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông vừa thông báo công khai Kế TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây...
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Ngày đăng: 04/09/2020 Ngày 02/9, Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông vừa thông báo công khai Kế TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây...
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh Ngày đăng: 28/08/2020 Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường công tác TTKS, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảmTTATGT trên đường cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảmTTATGT trên đường cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn Ngày đăng: 28/08/2020 Từ ngày 27/8/2020 đến ngày 02/9/2020, lực lượng CSGT tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác TTKS xử lý vi phạm 24h/ngày, 07 ngày trong tuần trên tuyến cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn.
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9