Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
Tập huấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Ngày đăng: 16/03/2022
Chiều ngày 14/3, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng CSGT ĐB-ĐS) tổ chức lớp tập huấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an và Cổng Dịch vụ Công quốc gia cho đại diện Ban Chỉ huy, cán bộ chiến sỹ của các Đội CSGT-TT thuộc Công an Thành phố Thủ Đức, Công an 21 quận, huyện và các Đội/Trạm thuộc Phòng CSGT ĐB-ĐS.

Trong năm 2020, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã được triển khai tại các đơn vị Đội/Trạm của Phòng CSGT ĐB-ĐS, và trong thời gian tới sẽ được triển khai thực hiện tại Công an Thành phố Thủ Đức, Công an 21 quận, huyện.

Chính vì vậy, thông qua lớp tập huấn lần này, nhằm mục đích quán triệt các chủ trương, Nghị định, Quyết định, Kế hoạch của Chính phủ, Bộ Công an về giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các điểm mới sửa đổi, bổ sung tại dự thảo các Thông tư của Bộ Công an quy định về xử lý vi phạm TTATGT đường bộ; cũng như tập huấn việc sử dụng, tiếp nhận thông tin về dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng dịch vụ Công Bộ Công an, Cổng dịch vụ Công Quốc gia và phần mềm ứng dụng đối với xử lý vi phạm, việc tiếp nhận thông báo, xử lý vi phạm đối với hình thức phạt nguội cho Công an cấp huyện, hướng dẫn cán bộ sử dụng thành thạo chữ ký số, chứng thư số trong Công an nhân dân và cấp phát chữ ký số.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Sau khi kết thúc lớp tập huấn, các đơn vị thuộc Công an Thành phố Thủ Đức, Công an 21 quận, huyện và Phòng CSGT ĐB-ĐS có trách nhiệm triển khai quán triệt đến 100% cán bộ chiến sỹ, đặc biệt là cán bộ chiến sỹ trực tiếp thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính nắm vững đầy đủ kiến thức về dịch vụ công trực tuyến: Trực tiếp thực hiện các dịch vụ công của Cảnh sát giao thông trên Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an và Cổng Dịch vụ Công quốc gia; có khả năng sử dụng các ứng dụng nghiệp vụ có kết nối với dịch vụ công, nhận biết và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục dạng điện tử.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng phải chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến quần chúng nhân dân về việc triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng dịch vụ Công Bộ Công an và Cổng dịch vụ Công Quốc gia trong lực lượng CSGT Thành phố. Đồng thời, hướng dẫn cho người dân cách thức thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT, đăng ký xe tại Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.

Đoàn văn Quới