Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
Tập huấn công tác đăng ký xe và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
Ngày đăng: 14/05/2022
Phòng CSGT ĐB-ĐS, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 02 lớp tập huấn công tác đăng ký xe và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quốc gia.

Từ ngày 10/5 đến ngày 13/5, Phòng CSGT ĐB-ĐS, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 02 lớp tập huấn công tác đăng ký xe và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quốc gia về lĩnh vực đăng ký xe cho trên 300 CBCS công tác tại Phòng CSGT ĐB-ĐS, Công an các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Theo kế hoạch, Phòng CSGT ĐB-ĐS sẽ tập trung quán triệt cho CBCS về các thông tư của Bộ Công an và văn bản liên quan công tác giải quyết, triển khai các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và dịch vụ công trực tuyến; đồng thời tập huấn cho CBCS sử dụng, tiếp nhận, xử lý thông tin, trình tự, thủ tục thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quốc gia và cách thức sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Đợt tập huấn nhằm trang bị cho CBCS nắm vững các quy định, quy trình cấp, đổi, cấp lại, thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và sử dụng thành thạo phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Qua đó, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong lĩnh vực công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tạo chuyển biến tích cực trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe cho người dân bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi.

Đoàn Văn Qưới