Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / 24h của Cảnh sát giao thông
CSGT TP. Hồ Chí Minh tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký xe cho Công an cấp xã
Ngày đăng: 16/05/2022
Trong 02 ngày 14 và 15/5, Phòng CSGT ĐB-ĐS tổ chức tập huấn Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại diện Ban Chỉ huy, cán bộ chiến sỹ thuộc Công an 312 xã, phường, thị trấn trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung trọng tâm sẽ tổ chức quán triệt trong đợt tập huấn này gồm có: Các chủ trương, Nghị định, Quyết định, Kế hoạch của Chính phủ và Bộ Công an về giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và dịch vụ công trực tuyến; các điểm mới sửa đổi, bổ sung tại dự thảo các Thông tư của Bộ Công an quy định về xử lý vi phạm TTATGT đường bộ; tập huấn việc sử dụng, tiếp nhận thông tin về dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng dịch vụ Công Bộ Công an, Cổng dịch vụ Công Quốc gia và phần mềm ứng dụng đối với xử lý vi phạm, việc tiếp nhận thông báo, xử lý vi phạm đối với trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn cán bộ sử dụng thành thạo chữ ký số, chứng thư số trong Công an nhân dân.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Ngoài nội dung quán triệt những quy định của pháp luật, các đồng chí tham gia lớp tập huấn sẽ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định này vào thực tế. Qua đó, bảo đảm sau khi kết thúc lớp tập huấn, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức về dịch vụ công trực tuyến, các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp xã, cụ thể: Trực tiếp thực hiện các dịch vụ công của Cảnh sát giao thông trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và Cổng dịch vụ Công quốc gia; có khả năng sử dụng các ứng dụng nghiệp vụ có kết nối với dịch vụ công, nhận biết và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục dạng điện tử; nắm rõ quy trình, thủ tục và các quy định về xử lý kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đối với trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính.

Đ/c Thượng tá Nguyễn Văn Bình – Phó Trưởng phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lớp tập huấn

Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 21/5/2022, với một số nội dung quy định về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an cấp xã. Điển hình tại Khoản 2, Điều 4 của Thông tư có quy định: Đối với những hành vi vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhưng không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính, qua thực hiện xác định thông tin được biết chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không cư trú, đóng trụ sở tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan Công an đã phát hiện vi phạm hành chính, nếu xác định vi phạm hành chính đó thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã thì cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hành chính chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến Công an cấp xã nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở để giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm (khi Công an cấp xã được trang bị hệ thống mạng kết nối gửi bằng phương thức điện tử).

Triển khai các nội dung tập huấn

Chính vì vậy, công tác tổ chức tập huấn cho các lực lượng trực thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói chung, lực lượng Công an cấp xã nói riêng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là sự chuẩn bị chu đáo cả về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 15/2022/TT-BCA vào thực tiễn.

Nguyễn Văn Bình