Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / An toàn giao thông
Công tác đăng ký xe trên địa bàn tỉnh Lào Cai được phân cấp theo quy định mới
Ngày đăng: 25/05/2022
Thực hiện các Thông tư số 15 và số 16, ngày 06/4/2022 của Bộ Công an quy định về công tác đăng ký xe của lực lượng CAND. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai vừa ra thông báo về việc tổ chức đăng ký xe theo phân cấp tại Phòng Cảnh sát giao thông; Công an cấp huyện và Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai, như sau:

1. Đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh

1.1. Đối tượng đăng ký: tổ chức đăng ký xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, Sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại thành phố Lào Cai.

1.2. Địa điểm đăng ký: trụ sở Phòng CSGT - Công an tỉnh Lào Cai (Đường Trần Kim Chiến, Phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

2. Đăng ký xe tại Công an thành phố Lào Cai:

2.1. Đối tượng đăng ký: Tổ chức đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại thành phố Lào Cai và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại thành phố Lào Cai. 

2.2. Địa điểm đăng ký : trụ sở Công an thành phố Lào Cai (số 270 đường Hoàng Liên, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

3. Đăng ký xe tại Công an các huyện, thị xã 

3.1. Đối tượng đăng ký:

- Tổ chức đăng ký xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, Sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình.

- Tổ chức đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình, trừ các xã thuộc danh sách tại Mục 4 của Thông báo này.

3.2. Địa điểm đăng ký : Trụ sở Công an các huyện, thị xã như sau: Công an huyện Bát Xát, Công an huyện Bắc Hà, Công an huyện SiMaCai, Công an huyện Văn Bàn, Công an huyện Bảo Yên, Công an huyện Bảo Thắng, Công an huyện Mường Khương, Công an thị xã Sa Pa.

4. Đăng ký xe tại Công an cấp xã

4.1. Đối tượng đăng ký: Tổ chức đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình. 

4.2. Địa điểm đăng ký xe : Trụ sở Công an các xã, phường, thị trấn cụ thể:

- Thị xã Sa Pa: Công an phường Sa Pa

- Huyện Bát Xát: Công an xã Quang Kim, Công an xã Y Tý, Công an xã Trịnh Tường.

- Huyện Văn Bàn: Công an xã Võ Lao, Công an xã Minh Lương.

- Huyện Bảo Yên: Công an xã Xuân Hòa, Công an xã Kim Sơn, Công an xã Bảo Hà.

- Huyện Bảo Thắng: Công an xã Thái Niên, Công an xã Phú Nhuận, Công an xã Gia Phú, Công an xã Phong Niên, Công an xã Xuân Quang, Công an xã Xuân Giao.

* Lưu ý: Ở các xã mà Công an các xã chưa tổ chức đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình. Thì địa điểm người dân đến đăng ký tại Trụ sở Công an huyện, thị xã của xã đó.

Phòng CSGT Lào Cai