Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Video
Hành trình thông minh: Chuyến đi xanh trong lòng thành phố
Xem tất cả
Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ    /  Hoạt động TTKS XLVP trên đường bộ cao tốc
Công khai nội dung kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình Công khai nội dung kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình Ngày đăng: 12/10/2020 Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch TTKS, xử lý vi phạm trên tuyến từ ngày 15/9/2020 đến ngày 14/10/2020 (24h/ngày, 07 ngày...
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Ngày đăng: 10/10/2020 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây từ ngày 08/10 đến hết ngày 14/10/2020.
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương Ngày đăng: 10/10/2020 Lực lượng CSGT tiếp tục xử lý vi phạm quy định về ma túy, nồng độ cồn; vi phạm tốc độ; chở hàng quá khổ, quá tải… trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương Ngày đăng: 03/10/2020 Cục CSGT công khai hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Ngày đăng: 27/09/2020 Lực lượng CSGT tiếp tục tổ chức TTKS cơ động- Tuần tra kiểm soát cơ động 24/7 xử lý vi phạm trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương Ngày đăng: 27/09/2020 Cục CSGT tiếp tục tuần tra kiểm soát có hiệu quả, xử lý vi phạm, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương từ ngày 24/9 đến hết ngày 30/9/2020. (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Ngày đăng: 16/09/2020 Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông vừa thông báo công khai Kế TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây từ ngày...
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương Ngày đăng: 13/09/2020 Lực lượng CSGT tiếp tục tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương từ ngày 10/9 đến hết ngày 16/9/2020. (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Ngày đăng: 13/09/2020 Ngày 09/9, Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông vừa thông báo công khai Kế TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây...
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Ngày đăng: 04/09/2020 Ngày 02/9, Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông vừa thông báo công khai Kế TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây...
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh Ngày đăng: 28/08/2020 Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường công tác TTKS, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảmTTATGT trên đường cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảmTTATGT trên đường cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn Ngày đăng: 28/08/2020 Từ ngày 27/8/2020 đến ngày 02/9/2020, lực lượng CSGT tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác TTKS xử lý vi phạm 24h/ngày, 07 ngày trong tuần trên tuyến cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn.
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Ngày đăng: 28/08/2020 Lực lượng CSGT tiếp tục tổ chức TTKS cơ động- Tuần tra kiểm soát cơ động 24/7 xử lý vi phạm trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm  TTATGT trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Ngày đăng: 22/08/2020 Lực lượng CSGT tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Trong đó, tập trung vào các hành vi vi phạm cao dẫn đến TNGT như ma túy, nồng độ cồn.
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh Ngày đăng: 20/08/2020 Lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường TTKS, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh từ ngày 20/8/2020 đến ngày 26/8/2020 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây Ngày đăng: 20/08/2020 Lực lượng CSGT tiếp tục tổ chức TTKS cơ động- Tuần tra kiểm soát cơ động 24/7 xử lý vi phạm trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn Ngày đăng: 15/08/2020 Từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020, lực lượng CSGT tiếp tục tuần tra kiểm soát 24/7, xử lý vi phạm trên đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Trong đó, tập trung xử lý vi phạm quy định về ma túy, nồng độ cồn; vi phạm tốc độ; chở hành quá khổ, quá tải; chở quá số...
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh Ngày đăng: 15/08/2020 Lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.
Công khai kế hoạch TTKS XLVP trên các tuyến cao tốc Công khai kế hoạch TTKS XLVP trên các tuyến cao tốc Ngày đăng: 05/08/2020 Thực hiện quy định tại Thông tư 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát giao thông công khai kế...
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9