Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Văn bản QPPL và TTHC   /  Văn bản Bộ Công an
1083/BCA-TCVII
Ngày đăng: 07/05/2010
Số hiệu
Người ký Thượng tướng Lê Thế Tiệm
Cơ quan ban hành Văn bản Bộ Công an
Loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Nội dung 1083/BCA-TCVII
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác liên quan